ładowanie strony
biuletyn informacji publicznej

Artykuły

warto przeczytać: opracowania i artykuły

Zaburzenia koncentracji uwagi u dzieci

Uwaga jest mechanizmem, który pozwala nam koncentrować się tylko na tych aspektach rzeczywistości którymi jesteśmy zainteresowani, przypomnieć tylko cześć informacji zakodowanych w pamięci, uruchomić tylko jeden z wielu możliwych procesów myślenia, czy też wykonać jedną z wielu możliwych do wykonania reakcji. Innymi słowy, uwaga pozwala wprowadzać w naszym codziennym funkcjonowaniu porządek i harmonie: umożliwia wybór z otaczającego nas świata tylko tego, co jest w danej chwili dla nas istotne. Zdolność koncentracji uwagi, czyli świadomego kierowania i utrzymania…
czytaj dalej

Rozwijanie percepcji wzrokowej

Co to takiego percepcja wzrokowa? Percepcja wzrokowa  to umiejętność spostrzegania barwy, kształtu, skupiania wzroku, wyodrębnianie elementów z tła, jest również zdolnością do rozpoznawania i rozróżniania bodźców wzrokowych a także do ich interpretowania przez odniesienie do poprzednich doświadczeń. Wrażenie wzrokowe powstaje na siatkówce, ale rozpoznanie tego, co się spostrzega, dokonuje się w mózgu. Percepcja wzrokowa uczestniczy prawie we wszystkich działaniach człowieka. Odpowiedni poziom rozwoju percepcji wzrokowej umożliwia…
czytaj dalej

Nowe zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu

1. Wstęp

Wspomaganie rozwoju każdego dziecka to kluczowe zadanie sprawnie funkcjonującego sytemu oświaty. Najważniejsze w wypełnianiu tego zadania jest sprawne połączenie działań wszystkich zainteresowanych stron tak, aby uzyskać pożądane efekty.

Przedszkole to miejsce, gdzie można zacząć jak najwcześniej wspierać dzieci ze szczególnymi uzdolnieniami, a także i te ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (zagrożone niedostosowaniem społecznym)

Z dniem 8 maja 2013 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.04.2013 r. w sprawie…
czytaj dalej

Przedszkole 21 w Koźlu