ładowanie strony
biuletyn informacji publicznej

Informacje o Żłobku

Informacje na temat Żłobka

Żłobek Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu jest jednostką organizacyjną Gminy Kędzierzyn-Koźle. Funkcjonuje jako jednostka budżetowa gminy i działa na podstawie:

- ustawy z dnia 4 luty 2011 o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45 poz 235)
- ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminy (Dz.U. z 2001 nr 142 poz. 1951 z późniejszymi zmianami
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 nr 157 poz 1240 z późniejszymi zmianami
- ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2008 nr 223 poz 1458, z 2009 nr 157 poz 1241, z 2010 nr 229 poz 1494
- uchwała nr XV/191/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 listopada 2011r.w sprawie utworzenia Żłobka nr 1 i ustalenia jego statutu
- inne przepisy dotyczące jednostek budżetowych

Żłobek Nr 1 nie posiada osobowości prawnej
W roku 2001 Żłobek nr 8 mieszczący się przy ulicy Filtrowej został połączony z Państwowym Przedszkolem nr 21. Gdzie od tego momentu obie placówki występowały pod nazwą Publiczne Przedszkole nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi i Żłobkowymi. Od stycznia 2012 r. placówka ponownie została podzielona na Publiczne Przedszkole nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi i Żłobek nr 1 działając w jednym budynku.

W Żłobku znajdują się dwa oddziały:

1. Grupa żłobkowa "KOTKI"

2. Grupa żłobkowa "PSZCZÓŁKI"


Kadra Wychowawcza w naszym Żłobku dba, aby każde dziecko rozwijało się w sposób naturalny.
Program dnia przewiduje szereg zabaw i zajęć dostosowanych do poziomu rozwoju oraz wieku każdego dziecka.

Największy nacisk kładziemy na:
- bezpieczeństwo Państwa dzieci,
- czystość i higienę w placówce,
- dobre samopoczucie Naszych podopiecznych, zbliżonych do warunków domowych,
- Państwa wygodę i zadowolenie,
- prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka,
- wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka w miarę jego możliwości i wieku,
- zapewnienie dzieciom właściwego żywienia zgodnego z normami.