ładowanie strony
biuletyn informacji publicznej

Opłaty za żłobek

Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/162/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 września 2011 r. w sprawie ustalania opłat za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle i Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę

 

Zasady odpłatności w przypadku nieobecności dziecka w żłobku.

  1. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Kędzierzyn-Koźle rodzicom przysługuje zwrot opłaty za pobyt dziecka w żłobku w wysokości proporcjonalnej do dni nieobecności dziecka w żłobku
  2. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku przysługuje zwrot opłaty za wyżywienie w wysokości iloczynu obowiązującej dziennej stawki za wyżywienie i liczby dni nieobecności dziecka w żłobku

 

 

ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU, NALEŻY UREGULOWAĆ  DO 15  DNIA KAŻDEGO NASTĘPNEGO MIESIĄCA.

 

OPŁATA STAŁA 20 1020 3668 0000 5402 0501 0725

WYŻYWIENIE 82 1020 3668 0000 5702 0501 0238

Nieuregulowanie płatności w terminie spowoduje naliczenie odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.