ładowanie strony
biuletyn informacji publicznej

Komuniakt - projekt Żłobek dla malucha sznsą na powrót rodzica do pracy

01 października 2020 r.

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że Gmina Kędzierzyn-Koźle zmuszona jest odstąpić od realizacji projektu pn. „Żłobek dla malucha szansą na powrót rodzica do pracy. Etap II”, dotyczącego pokrycia kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, przyjętych do żłobków publicznych  w roku szkolnym 2020/2021. Powyższa sytuacja spowodowana jest tym, iż w wyniku przeprowadzonej rekrutacji do Projektu nie udało się wyłonić zakładanej grupy docelowej tj. 25 osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w tym 19 osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, którym zwracano by koszty opłat za pobyt dziecka w żłobku.

Sytuacja epidemiologiczna związana z wystąpieniem COVID-19 i wprowadzeniem obostrzeń sanitarnych w placówkach opiekuńczych spowodowała, że osoby opiekujące się dziećmi w wieku do lat 3 wykorzystują pełny wymiar urlopu rodzicielskiego, urlop wychowawczy bądź pozostawiają dzieci pod opieką członków rodziny. Ponadto sytuacja na rynku pracy w dobie epidemii utrudnia podjęcie zatrudnienia. W związku z powyższym Gmina Kędzierzyn-Koźle nie jest w stanie spełnić podstawowych warunków kwalifikujących ją do udziału w przedmiotowym projekcie.

powrót do listy aktualności